Kompaniya raqamlarda

Kompaniya raqamlarda

...
 

Konlar

...
 

Istiqbolli konlar

...
>  

Professionallar

...
>  

Mijozlar

...
 .  ming tonna

2022-yilda 

qazib olingan neft 

...
 .  milliard m3

2022-yilda

qazib olingan gaz 

 

Neft konlarining

umumiy fondi


 

Gaz konlarining

umumiy fondi