Korporativ ijtimoiy mas’uliyat

Korporativ ijtimoiy mas’uliyat

Har bir korxonaning vazifasi O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari munosib ijtimoiy rivojlanish darajasiga erishishda davlatga yordam berishdan iborat.

Korporativ ijtimoiy mas’uliyat

Korporativ ijtimoiy mas’uliyat sohasidagi asosiy ustuvor yo‘nalishlarimiz fuqarolarning eng muhtoj toifalariga: bolalar, og‘ir bemorlar, nogironlar va boshqa bir qator toifalarga yordam berishdir.

Biz, ayniqsa, mahalliy hamjamiyatlarni rivojlantirishni muhim deb bilamiz. Katta kompaniya sifatida biz nafaqat ish beruvchimiz, balki ma’lum bir odamlar hamjamiyatimiz. Shu bilan birga, 3400 nafar xodimimizning har biri o‘z jamiyatini ifodalashi mumkin.

O‘zbekiston boy tarix va madaniyatga ega bo‘lgan, turli nuqtai nazar va manfaatlar kesishgan mamlakatdir. Bizning vazifamiz bu xilma-xillikni saqlash va rivojlantirishda davlatga yordam berishdan iborat.