Mahsulotlar

Mahsulotlar

Mijozlarimiz uchun biz keng turdagi mahsulotlarni taklif qilishga tayyormiz. Barcha mahsulotlar kerakli sifat sertifikatlariga ega. Shuningdek, mahsulotlarni terminaldan o‘zi olib chiqib ketish, yoki yetkazib berish xizmati haqqini mahsulot narxiga kiritgan holda – turli yetkazib berish shartlari asosida ham sotib olish mumkin.

Mahsulotlar ro‘yxati bilan quyida tanishishingiz mumkin:

Mahsulot Marka Me’yoriy hujjat
Avtomobil benzini AI-80-K2-L

Uz TR 931-028:2017

O’z DSt 3031:2015

Avtomobil benzini АИ-92-K2-L

Uz TR 931-028:2017

O’z DSt 3031:2015

Ekstratsion to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqariladigan benzin Ekstra Ts 05767930-238:2013
Reaktiv dvigatellar uchun yoqilg‘i ТС-1

Uz TR 931-028:2017

ГОСТ 10227-2013

Dizel yoqilg TD 0,5-40

Uz TR 931-028:2017

O’z DSt 989:2010

Sanoat moyi I-12А

Uz TR 783-024:2017

O’z DSt 3047:2016

Sanoat moyi I-20А

Uz TR 783-024:2017

O’z DSt 3047:2016

Sanoat moyi I-40А  
Sanoat moyi I-50А  
Asosiy moyi SN-100 Ts 05767930-269:2017
Asosiy moyi SN-150 Ts 05767930-221:2016
Asosiy moyi SN-240 Ts 05767930-269:2017
Motor moyi M-20А

Uz TR 783-024:2017

O’z DSt 1030:2018

Neft moyi mazut M-40

Uz TR 931-028:2017

ГОСТ 10585-2013

Neft moyi mazut M-100

Uz TR 931-028:2017

ГОСТ 10585-2013

Gach II-fraksiya Marka 1 Ts 05767930-138:2015
Suyultirilgan uglevodorod gazi SPBT ГОСТ 20448-2018
Yo‘l bitumi BND 40/60 ГОСТ 22245-90
Yo‘l bitumi BND 60/90 ГОСТ 22245-90
Qurilish bitumi BN-90/10 ГОСТ 6617-76
Isitish moyi   Ts 05767930-267:2017
Jamlanma koks   Ts 05767930-264:2017
Qizdirilgan koks   Ts 05767930-264:2017